Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00181
Kedvezményezett: Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
A projekt címe: Blackjack
A projekt összköltsége: 456 099 600,- Ft
Támogatás összege: 316 869 720,- Ft
A támogatás mértéke: 69,47%
Megvalósítás helyszíne: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
A projekt megvalósításának kezdő dátuma: 2021.01.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

A PROJEKT TÁRGYÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása című pályázat támogatására építő kutatási program egy nemzetközi piacot megcélzó, élenjáró tudományos eredményekre épülő biotechnológiai szolgáltatás prototípusának kidolgozását kívánja megvalósítani. A projekt a nemzetközi tudomány területen jelentős előrelépést valósít meg, ami a gyakorlatban hatékonyan hasznosítható új CRISPR technológia kidolgozásához vezet. A fejlesztés megvalósításával létrehozott szolgáltatás eredményei nemcsak a biológiai tudományok területén találnak nagyszámú alkalmazásra, de a mindennapi élet számos területén megjelennek, például élelmiszerek, gyógyszerek, kozmetikumok használatakor. A kidolgozott új technológia lehetővé teszi a szolgáltatás folyamatos bővítését és hosszútávon biztosít versenyelőnyt.

A projekt célja base editorokkal és prime editorral, a legmodernebb CRISPR-alapú genetikai eszközökkel kivitelezhető géneditálási szolgáltatás kifejlesztését, amely a rendelkezésünkre álló off-target vizsgáló eszközök szerint tökéletesen off-target mentes géneditáló szolgáltatást tud megvalósítani rutinszerűen. Az off-targetessége ezeknek a rendszereknek az egyik legnagyobb probléma széles körű lehetséges klinikai alkalmazásuk során. Ilyen eljárás nincsen még a világon, így a kompetítorokkal szemben nagy minőségi előnnyel fogunk a szolgáltatás kifejlesztésével rendelkezni. A munka a vállalkozás dolgozói által is jegyzett, nagy presztízsű és impaktú újságokban (Nature Communication, Genom Biology) megjelent közleményeken alapul, illetve a vállalkozás kutatóinak nem publikált eredményein és beadott szabadalmi oltalmakon nyugszik. A vállalkozás dolgozóinak szakmai hozzáértése és a vállalkozás felszereltsége biztosíték a projekt sikeres megvalósítására, amely egyedülálló módon lesz képes off-target mentes base és prime editáláson alapuló eljárások kidolgozására.